Kako nam objašnjava jedan električar, vrlo je važno da odmah pozovete majstora, ali onog pravog. Ne nekog priučenog momka iz kraja koji se iz hobija zanima popravkama.

A što se tiče dileme iz uvoda i toga da li treba isključivati bojler prije tuširanja, električar isitče da postoji samo jedan odgovor, a to je da uvijek treba isključivati bojler, čak i kada su instalacije potpuno nove. Struja je struja, a đavo nikada ne spava.